En iyiyi bulana kadar geliştirmeye devam edeceğiz…

EN | TR
Ana Sayfa | GRC Çözümleri | Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Riskleri değerlendirmek ve dokümante etmek, kontrolleri tanımlamak, denetimleri yönetmek ve sorunları tanımlayıp, gidermek ve planlar yapmak için entegre bir çerçeve sunar. Risk Yönetim çözümü, risk hesaplayıcıları ya da risk gösterge tabloları gibi risk analizi ve izlemeyi kolaylaştıran araçlar sunar. Çözüm kurumsal, finansal ve operasyonel risk yönetimlerini kapsar.

Bilgi Yönetim Sistemi Risk Yönetimi

Varlık tipleri, Varlık grupları varlıklar, tehditler ve açıklıklar tanımlanmakta varlık grupları ve istenirse varlık bazında risk değerlendirmeleri yapılabilmektedir.

Risk değerlendirmeleri versiyon bazında izlenebilmekte ve grafiksel olarak raporlanabilmektedir. Risk değerlendirmeleri ile yapılan kontroller izlenebilmektedir.

Karlık grupları bazında kullanıcı tanımlı özellikler verilebilmekte ve bu özellikler varlıklar üzerinde tanımlanabilmektedir.

İstenirse mevcut kontrollere ilave olarak kullanıcı tanımlı kontroller tanımlanabilmektedir.

Değişik kriterlere göre varlıklar ve risk değerlendirmeleri ile ilgili sorgulamalar yapılabilmekte, sorgu sonuçları excel raporu olarak alınabilmektedir.

Başlangıç SOA raporu ve istenildiği anda güncel SOA raporu alınabilmektedir. İstenirse SOA raporları Doküman Yönetimi modülüne aktarılarak elektronik onay ve dağıtım işlemi yapılabilmektedir.

Riskler süreç ve hizmetlerle ilişkilendirilebilmekte, süreç bazlı ve hizmet bazlı riskler sorgulanabilmektedir. 

Tasarım & Programlama EkoPC