En iyiyi bulana kadar geliştirmeye devam edeceğiz…

EN | TR
Ana Sayfa | BT Yönetişim, Risk ve Uyumluluk | Bilişim Yönetişim Uygulama Yol Haritası

Bilişim Yönetişim Uygulama Yol Haritası

Kurum olarak bir BT Yönetişim yapısına ihtiyaç duyduğunuzu biliyor, bir yol haritası ile bu çalışmayı başlatmak istiyorsanız bu hizmetimiz sizin için faydalı olacaktır.

Bilişim Yönetişim Nedir ?

Kurumlarda Bilgi Teknolojilerine harcanan insan, teknoloji ve finansal kaynakları iş önceliklerine ve gereksinimlerine uygun olarak yönlendirilmesi ve yönetilmesi çok kritik bir konudur.

BT Yönetişimi konusunda aşağıdaki başlıklara bir göz atalım:

 • Kısaca BT’nin şimdi ve gelecekteki kullanımının yönlendirilmesi ve kontrol edilmesini sağlayan iş birimlerinin de katılımı ile oluşturulan organizasyon yapıları, ilişkiler ve süreçlerdir.
 • BT’nin kurum stratejilerine uygun kullanımını garanti altına almayı hedefleyen bir yapıdır. Buradaki sorumluluğun iş ve BT’nin ortak sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır.
 • İş birimlerinin de katılımı ile tanımlanan ve bir karar modeli ile desteklenen yükümlülükler/sorumluluklar çerçevesidir.
 • BT Yönetişimi, kurum yönetişimin bir parçasıdır.
 • Bilişim Yönetişim yapısının sağlıklı olarak kurulabilmesi için öncelikle kuruma uygun bir süreç modeline gereksinim duyulmaktadır. Süreç modeli ile birlikte yükümlülükler ve sorumluluklar çerçevesi yanı sıra bir karar modeli tanımlanmalıdır.

  Bilişim Yönetişim Çerçevesi

  Amacı

  Bu çalışmanın amacı, Yönetişim ilkelerine uygun bir yapı kurulması konusunda kurumunuzun desteklemektir. Çalışmada COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) referans olarak kullanılmaktadır.

  Kurumunuza katkısı

 • BT Organizasyonunuz için, iş hedefleri, çalışma modeli, önceliklere uygun olarak bir süreç modeli kurulacaktır. Bu süreç modeli BT Yönetişim yapısının temelini oluşturacaktır.
 • Süreç modeli oluşturulduktan sonra, mevcut süreçlerinizin COBIT uyumluluğu analiz edilecektir. Bu şekilde iyileştirme çalışmaları önceliklendirilerek kısa ve uzun vadeli iyileştirme çalışmaları ortaya çıkarılacaktır.
 • Çıktılar

  Bilişim Yönetişim Uygulama Yol Haritası çalışmasının sonucunda aşağıdaki çıktıları elde edeceksiniz:

 • Kurumunuza özel süreç modeli
 • Süreç modelinde yer alan süreçler için mevcut durum analizi ve olgunluk değerlendirme çalışması
 • İyileştirme yol haritası (Kısa ve uzun dönemli)
 • Yolculuk esnasında mentorluk anlamında destekleyici hizmetler ve eğitimler
 • Tasarım & Programlama EkoPC