En iyiyi bulana kadar geliştirmeye devam edeceğiz…

EN | TR

BT Risk Yönetimi

Büyük kurumlardaki Bilgi Teknolojileri altyapısının karmaşıklığından dolayı kurumlar BT risklerinin kontrolü ve saydamlığından emin olmak isterler. BT risklerinin ölçülmesi, yönetilmesi, organizasyonun çeşitli bölümlerine etkisinin değerlendirilmesi her zaman kritik bir iş olmuştur. Aynı zamanda BT riskleri ile uyumluluk yaşam döngüsü arasındaki ilişkiyi kurarak kontrolleri yorumlamak ve bunları iş risklerine ve iş performansına bağlamak BT Risk Yönetimi’nin gelmek istediği en önemli hedeftir.

Amaç

Amaç BT operasyonundaki tüm riskleri tanımlama ve analiz etmenin kolaylaştırılması amacı ile merkezi bir BT risk yönetimi çerçevesi tanımlamaktır. Böylece iş performansınından sorumlu karar vericilerin bilgilenmesi ve iş risklerinin yönetilmesi mümkün olur. Bu şekilde risklerin tanımlanması ve değerlendirmesinden risklerin giderilmesi ve raporlamasına kadar tüm süreç akışı tanımlanır.

Kurumunuza katkısı

BT Risk Yönetimi’nin kurumunuzda uygulanmaya başlamasıyla BT yöneticileri saydam olarak karşı karşıya bulundukları riskleri tanımlayacaklar ve bu riskleri formal bir ortamda İş yöneticilerine raporlayabileceklerdir. Kurumunuz ya bu riskleri gidermek için gerekli aksiyonları ivedilikle alacak ve bunların kötü sonuçları ile karşılaşmayacak, ya da bu risklerin alınması için en üst düzeyde karar alabilecektir.

İçeriği ve Çıktıları:

  • BT Risklerinin Tanımlanması
  • BT Risklerinin değerlendirilmesi ve analizi
  • Risk iştahının tanımlanması
  • Risk ve kontrol çerçevesinin entegrasyonu
  • Yeni risklerin tanımlanması süreci
  • BT Kontrollerinin tasarımı
  • Sorunların yönetilmesi ve giderilmesi
  • BT Risklerinin izlenmesi
  • Tasarım & Programlama EkoPC