En iyiyi bulana kadar geliştirmeye devam edeceğiz…

EN | TR
Ana Sayfa | BT Yönetişim, Risk ve Uyumluluk | BT Denetimi ve Değerlendirme Çalışmaları

BT Denetimi ve Değerlendirme Çalışmaları

Amaç

Birçok kurum sağladığı avantajları gözlemledikçe Bilgi Teknolojilerine yatırım yapmaktadır. İş süreçlerinin BT’ye bağlılığı artıkça, BT üzerindeki kontrollerin önemi artmaktadır.

Özellikle risk temelli düzenlenen denetimlerde ve değerlendirmelerde kapsam kurumun BT sistemleri, BT yönetim yapıları, işletimleri, kaynakları ve süreçleridir.

Kurumunuza katkısı

Bağımsız denetçiler tarafından yürütülen denetim ve değerlendirme çalışmaları, BT sistemlerinin gerektiği gibi korunduğu, güvenilir veri sağladığını ve kendilerinden beklenen yararı sağladığı konusunda kurum yönetimine güvence sağlar. Denetim sonucunda ortaya çıkan bulguların giderilmesi güvence seviyesi yükseltilmektedir.

İçeriği ve Çıktıları:

  • Denetim kapsamı ve denetim planının tanımlanması
  • Denetim kapsamına göre yürütülen denetim sonucunda elde edilen bulgular (önem dereceleri ile birlikte)
  • İyileştirme önerileri
  • Denetim raporu
  • Çalışmayı yürütecek danışmanın profili:

    Denetim birçok sektörde denetim faaliyetleri yürütmüş CISA sertifikalı BT profesyoneli tarafından yürütülmektedir. Denetçimiz, denetimlerini bağımsız denetim kurumlarına bağlı ya da bağımsız olarak yapmaktadır.

    Tasarım & Programlama EkoPC