En iyiyi bulana kadar geliştirmeye devam edeceğiz…

EN | TR
Ana Sayfa | BT Yönetişim, Risk ve Uyumluluk | Bilişim Yönetişim Süreç Tasarımları

Bilişim Yönetişim Süreç Tasarımları

Amaç

 • Kurumunuz herhangi bir denetim faaliyetine tabii ise
 • BT Organizasyonunuz bir kurumun iç birimi olarak konumlanmış durumda ise
 • Yönetişim kavramı sizin için öncelikli bir konu ise
 • BT Süreçlerinizin kontrol hedeflerini COBIT’e uygun tasarlanmanız gerekecektir.

  Süreçlerin kontrol hedefleri için COBIT referans alınırken, süreçlerin tasarımı için ITIL®, PMBOK, ISO27001, ISO9001 gibi sektörde kabul görmüş metotlar ve çerçeveler kullanılır.

  Kurumunuza katkısı

 • Süreçleriniz denetim sonuçlarına, kurum dinamikleri ve önceliklerine göre, seçilen kontrol hedeflerine göre kısa sürede tasarlanır.
 • Ekiplerde COBIT ve yönetişim kavramı konusunda farkındalık yaratılır.
 • İş birimlerinin de katılımı ile sağlıklı bir yönetişim yapısı kurulur.
 • İçeriği ve çıktıları

 • Süreç dokümanları (politika, prosedürler), akış şemaları, ilgili süreç tanımları
 • Rol ve sorumluluk tanımları (RACI tabloları)
 • KPI tanımları
 • Teknoloji ve otomasyon gerekliliklerin tanımlanması, eldeki çözümlerin maksimum kullanımının sağlanması
 • Süreçler için gereksinim duyulan IK yetkinlikleri ve eğitim planı
 • Geçiş planı ve İletişim planı
 • Tasarım & Programlama EkoPC