En iyiyi bulana kadar geliştirmeye devam edeceğiz…

EN | TR

Tedarikçi Denetimi

Amaç

Gerek yasal gerekse performans veya kontrol sebepleri ile tedarikçilerinizin bağımsız bir kurum tarafından denetlenmesi karşılaşabileceğiniz olumsuz sonuçlardan kaçınmanızı sağlayacaktır. Özellikle BDDK’nın yayınladığı Bilgi Sistemleri Yönetiminde esas alınacak ilkeler ve ilgili tebliğe göre bankalara hizmet veren tedarikçilerin denetlenmesi yasal yükümlülüktür.

Kurumunuza katkısı

 • Tedarikçilerle ilgili risklerin tanımlanması ile zamanında önlem alabilme yeteneğinin geliştirilmesi
 • Yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Sözleşme içeriklerinin kurum menfaatleri doğrultusunda geliştirilmesi
 • İçeriği ve Çıktıları:

  Denetim kapsamının başlıkları aşağıda yer almaktadır:

 • Tedarikçilerin sözleşme uyumluluğunun denetlenmesi
 • Tedarikçinin ilgili süreçlerinin değerlendirilmesi; dokümantasyon, kayıt ve raporlama yükümlülüklerinin denetlenmesi
 • Tedarikçilere ilişkin risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Fiziksel ve personel güvenliğinin değerlendirilmesi
 • BT altyapı güvenliğinin değerlendirilmesi
 • Kurum bilgi güvenliği politikası ve prosedürlerine uyumun değerlendirilmesi
 • Denetim faaliyetlerinin sonucu kapsamlı bir dokümantasyon ile raporlanmaktadır.

  Tasarım & Programlama EkoPC