En iyiyi bulana kadar geliştirmeye devam edeceğiz…

EN | TR
Ana Sayfa | ISO20000 BT Servis Yönetimi | ISO20000 Danışmanlık Hizmetleri

ISO20000 Danışmanlık Hizmetleri

ISO20000-1:2011 Nedir ?

ISO/IEC 20000-1:2011, BT Servis Yönetimi konusunda, ITIL® (IT Infrastructure Library)’i temel alan uluslararası standarttır.

Kurumunuza Katkısı

Bu danışmanlık hizmetimizde, kullanılan süreç ve doküman şablonları yardımı ile ISO20000-1:2011 sertifikasyon yolculuğunuz hızlanacaktır. Yönetim sistemlerinde devamlılık esas olduğu için diğer bir amacımız da kuruma hem ISO20000 kapsamı hem de süreç yönetimi, işlerliği konusunda bilgi aktarımı sağlamaktır.

ISO20000 BT Servis Yönetimi sertifikasının kurumunuza kazandıracakları aşağıda gösterilmiştir:

İçeriği ve Çıktıları

  • Eğitimler
  • Mevcut durum analizi raporu, süreç olgunluk analizi sonuçları
  • Süreç dokümanları (prosedür, politikalar, rol ve sorumluluk tanımları, KPI’lar)
  • Süreç otomasyon gereklilikleri
  • ISO20000:1-2011 yönetim sistemi yapısı
  • Geçiş Planı
  • İç denetim sistematiğinin kurulması ve ilk iç denetimin desteklenmesi
  • Sertifikasyon başvurusu
  • Tasarım & Programlama EkoPC