En iyiyi bulana kadar geliştirmeye devam edeceğiz…

EN | TR
Ana Sayfa | GRC Çözümleri | Denetim Yönetimi

Denetim Yönetimi

Denetim Yönetimi Çözümü iç denetim ile ilgili aktiviteler, veriler ve süreçlerin tek bir çerçevede yönetilmesi için gerekli tasarımı sağlar. Çözüm, denetim planlama ve takvimlendirmeden, standart denetim planları ve kontrol listeleri geliştirmeye, sahadan veri toplama ve denetim tavsiye raporları geliştirmeye ve denetim raporlarının gözden geçirilmesi ve uygulanmasına kadar tüm adımları kapsar.

Bu modülde İç ve Dış Denetimler takip edilebilir. Denetimler grup veya dönemsel olarak tanımlanabilmekte, bunların altınada bu dönemde yapılacak veya bu grup altında yapılacak denetimler tanımlanabilmektedir. Denetimler tanımlandıktan sonra Baş denetçi tarafından Denetim Detay Planı yayınlanır ve Denetim Bulguları girildikten sonra sistemde Denetim Raporu otomatik olarak oluşturulup yayınlanarak, Denetim iş emri kapanır. Denetim Faaliyeti ile DÖF ve aksiyon yönetimi modülleri entegre olarak çalışabilmekte, bulunan uygunsuzluklar sistemde DÖF’ e veya Aksiyon a dönüştürülebilmektedir. Denetim Faaliyeti ile ilgili farklı formatlarda raporlar alınabilir, Tüm Denetimlerin iş emirlerine ve tarihçelerine bu raporlardan ulaşılabilir. Yönetim Sistemi bazında soru havuzu oluşturulabilmekte ve bu havuzdan seçim yapılabilmektedir. Denetim sorularına puan verilebilmekte ve sorulara ağırlık verilebilmektedir.   

Tasarım & Programlama EkoPC