We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training | How to Attend

How to Attend

Eğitimlerle ilgili Şart ve Koşullar aşağıda yer almaktadır.

1.Eğitim Rezervasyonu

Katılımcı, Eğitim Kayıt formunu doldurup ProcessPark’a gönderdikten ve eğitim ücretini bankaya havale ettikten sonra, ProcessPark katılımcıya e-posta ile yazılı rezervasyon teyit bilgisini gönderecektir. Böylece katılımcının, eğitim rezervasyonu gerçekleşmiş olacaktır. 

2. Eğitimin İptali, Tarih ve/veya Eğitim Yeri Değişikliği

ProcessPark beklenmeyen durumlar hariç olmak üzere (olağanüstü durum, deprem, yangın, sel vb. felaketler, eğitmenin ciddi sağlık sorunları vb.) üzere eğitimi en az 1 (bir) hafta öncesinde yazılı bildirimde bulunarak iptal etme ve/veya eğitim tarihini revize etme hakkını saklı tutar. Bundan dolayı, katılımcı ödediği ücreti geri almaya hak kazanır, ancak bu tür bir iptale ilişkin olarak başka herhangi bir tazminat veya masraf ya da zarar talep etme hakkı bulunmaz.

Beklenmeyen bir durum ya da herhangi bir nedenden ötürü, eğitim yeri değişikliği söz konusu olduğunda  ProcessPARK, 5 (beş) iş günü içinde katılımcıları bilgilendirir. Eğitim mekanının değişmesi gerektiği durumunda, ProcessPARK, katılımcıya eğitim yeri olarak taahhüt ettiği imkan ve koşulları sağlayacak alternatif bir eğitim mekanında yapılmasını garanti eder.

3. Eğitim İptalleri 

Katılımcı, herhangi bir nedenle eğitime katılımını iptal etmek istediğinde, iptal bildirimini yazılı olarak 7 (yedi) iş günü öncesinde ProcessPARK’a iletmesi durumunda eğitim ücreti iade edilir. Eğitimin başlamasına 1-6 (bir-altı) iş günü arasında yapılan iptallerde, katılımcı toplam eğitim ücretinin %80’ini (yüzde sekseni) iptal ücreti olarak ProcessPARK’a ödemeyi kabul eder. Eğitim sırasında, herhangi bir nedenden dolayı eğitimden ayrılan katılımcıların herhangi bir ücret iade hakkı bulunmamaktadır. Katılımcı herhangi bir sınava kaydını yaptırdığında, eğitimin başlama tarihinden 7 (yedi) iş günü öncesinde sınavı iptal etme hakkı bulunmaktadır. 7 (yedi) iş gününden daha kısa zamanda yapılan sınav iptalleri kabul edilmemekte ve ücret iadesi yapılmamaktadır.

4. Transferler

Katılımcının  aynı kurumdan başka bir katılımcı ile yer değiştirmesi eğitimin başlama tarihinden 3 (üç)  iş günü öncesine kadar, ProcessPARK’a yazılı olarak bildirilmek koşuluyla mümkün olabilir. Katılımcı, kendisini veya herhangi bir temsilci /temsilcilerini diğer bir eğitime transfer etmeyi tercih ettiği takdirde ve söz konusu değişikliği kurs başlangıcından en az 7 (yedi) iş günü içerisinde ProcessPARK’a bildirmemesi durumunda, orijinal kurs ücretinin %50'sini (yüzde elli) miktarında değişiklik masrafını ProcessPARK’a ödemelidir. 

5. Telif Hakkı

Eğitim boyunca kullanılmak üzere sağlanan tüm eğitim materyallerinin mülkiyeti ve telif hakları aksi belirtilmedikçe ProcessPARK veya ilgili akreditasyon kurumuna ’a aittir. ProcessPARK, eğitim materyalleri üzerindeki tüm haklarını saklı tutar.  Katılımcı temsilcilerine, sağlanan kurs ITIL® ProcessPARK’dan izin alınmaksızın kopyalanması, ödünç alınması, yetkisiz kullanımı ya da kiralanması yasaktır. 

Design & Programming EkoPC