We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training |
How can Business Units use technology resources effectively ?

Open Training Dates (if any):

How can Business Units use technology resources effectively ?

Eğitimin Tanımı ve Amacı

Teknolojinin iş süreçlerinde ve iş planlarındaki rolü tartışılmaz. Dijitalleşme ile birlikte iş hedeflerine ulaşmak için teknoloji çözümlerine ve hizmetlerine bağımlılığın giderek arttığında  görüyoruz. Bu durum, Bilgi Teknolojileri (BT) ve iş uyumunun tatmin edici seviyede  ve izlenebilir olmasını gerektirir. BT ve iş uyumunu sağlamak için elimizde süreçler, karar vericiler, komiteler, roller, sorumluluklar, performans yönetim sistemleri gibi bir takım mekanizmalar var. Bu mekanizmaların sağlıklı bir şekilde kurgulanması ve hayata geçirilmesi için,   iş ve BT birimlerinin ortak bir anlayışa ve bakış açısına sahip olmaları  gerekiyor.    Bunun yanında iş birimlerinin, BT’yi nasıl daha etkin kullanabileceklerine dair uygulanabilecek yöntemler,  süreçler ve  sorumluluklar   hakkında bilgi sahibi olmaları çok önemlidir.

Eğitim bu gereksinimleri adreslemek için, tamamen iş birimlerine yönelik olarak kurgulanmıştır.

Eğitimden beklenen kazanım,   BT ve iş birimlerinin ortaklıklarının geliştirilmesine katkı sağlayarak doğru projelere yatırım yapılarak ve beklenen çıktıların, optimize edilen riskler çerçevesinde üretilmesini sağlayacak bir  bakış açısı geliştirmek ve ilgili farkındalığın yükseltilmesidir.

 

Kimler Katılmalı

Özellikle BT fonksiyonları ile yoğun olarak çalışan iş birimleri liderleri, yöneticileri

CDO, Dijital Liderler

Şirketlerin Üst Düzey Yöneticileri, Genel Müdür Yardımcıları

(CEO ve Genel Müdürler için, eğitim içeriğini yarım gün olacak şekilde uyarlamaktayız.)

 

Eğitimin Süresi

Eğitimin süresi 1 gündür.

 

Ön Koşullar

Eğitime katılım için herhangi bir ön koşul mevcut değildir.

 

Eğitimin Ajandası

 

İş ve BT uyumu nedir, neden önemlidir? İş ve BT’nin uyumlu olduğunu nasıl anlarız?

Stratejik, taktik ve operasyon katmanlarda BT ve İş uyumunun temel alanları nelerdir?

Şirket üst yönetim kademeleri, BT’yi nasıl idare etmelidir, radarlarında bulunması gereken kontroller neler olmalı?

İş yönetimi BT performansını   stratejik, taktik ve operasyon seviyede nasıl takip etmelidir?

BT yatırım ve proje seçimlerinde,  iş birimlerinin ve BT’nin rolleri nedir?  Doğru yatırım seçimi ve takibi nasıl yapılır, kurumun bu alandaki olgunluğu nasıl yükseltilir? İşleyişi sürekli kılmak için uygulanması gereken süreçler hakkında bilgi verilmesi

İş birimleri için teknoloji alanındaki risklerin etkin yönetimi neden önemlidir? BT Risk Yönetiminde BT ve iş birimleri nasıl  ortak çalışmalıdır?

BT projelerinin yürütümünde iş birimlerinin rolleri ve sorumlulukları nelerdir?

    

Eğitimin Dili

Eğitim dokümantasyonu ve dili Türkçedir.

 

Design & Programming EkoPC