We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training | KVKK Farkındalık

Open Training Dates (if any):

KVKK Farkındalık

Ø  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Şirketiniz Hazır mı?

 

AMAÇ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanıp devreye girdi. KVKK özel sektör ve kamu kurumu olmak üzere tüm kurumlara yükümlülükler getirmektedir. Özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlükleri koruma, kişisel verilerin işlenmesi hakkında usul ve esasları belirlenmesi amacıyla çıkartılan KVKK kurumlara ciddi iş ve sorumluluk yüklemektedir. Eğitimde aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 

·       KVKK’ nın amaç ve kapsamı 

·       Kişisel veri, özel nitelikli nedir? 

·       Kişisel verileri işlemenin temel ilkeleri ve şartları 

·       Veri sorumlusunun görevleri 

·       Silme, yok etme, anonimleştirme 

·       Verilerin aktarılması 

·       Hak ve yükümlülükler 

·       KVKK’ nın İK departmanına etkileri 

·       Veri Sorumluları Sicili 

·       Yaptırımlar (suçlar ve kabahatler) 

·       Avrupa Birliği GDPR düzenlemesi ve GDPR’ a uyumluluk 

·       GDPR’ in veri korumasına yaklaşımı ve Türkiye’deki uyum süreci 

·       KVKK’ nın kurumsal yazılımlarda meydana getireceği değişim ve çözüm önerileri 

·       KVKK kapsamında doküman, belge ve data güvenliğinin sağlanması 

·       KVKK çalışması yol haritası ve örnek uygulamalar 

 

KİMLER KATILMALI?

IT Yöneticileri, İK Yöneticileri, Pazarlama Yöneticileri, Bilgi Güvenliği Yöneticileri, Avukatlar, KVKK Veri Sorumlusu, KVKK ile İlgilenen Yönetici, Uzman ve Çalışanlar 

 

 

 

 

Design & Programming EkoPC