We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training | ISO9001 Foundation

Open Training Dates (if any):

ISO9001 Foundation

Eğitimin Amacı

Kalite Dünya çapında yaşam şartlarının sürekli değişim içinde olması her alanda sektörü etkilemekte, dolayısı ile kuruluşlar sundukları ürün ve hizmet kalitesini korumakta ve dünya çapında kabul görür bir kalitede tutmakta sorun yaşamaktadırlar. Bu noktada devreye giren ve koyduğu kalıplar, sınırlamalar, şartlar ile kuruluşların belli bir kaliteyi korumasına olanak sağlayan ISO 9001 Standardı, bütün bu değişimlere ayak uydurmak amacı ile belirli aralıklarla değişime gitmek zorundandır. ISO 9001’in revize edilmiş son hali olan ISO 9001:2015, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi revizyonundan sonra yapılmış ilk revizyon olup ISO 9001:2000’den beri gidilmiş en köklü değişim olacaktır.

Halen farklılaştırılacak noktalar üzerinde çalışılmakta olan yeni versiyon (ISO 9001:2015) teknoloji, iş çeşitliliği, uluslararası ticaret gibi noktalarda büyük değişimleri hedeflerken, servis sektörünün gelişmesi ve kalite yöneticimi; kalite yönetimini bütün iş alanlarının yönetim sistemi ile uyumlu hale girmek; şirketlerin çeşitli ISO serilerine adapte olmasını kolaylaştırmak; Standartları basitleştirilmesine ve anlaşılır olmasına yardımcı olmak ve uygulanmalarını kolaylaştırarak mecburi olarak kabul görmelerini kolay bir hale sokmak gibi noktaları hedef alır.

Yenilenme aşamasının bir diğer amacı da yönetim aşamasının tekrarlanması daha basit bir başarı kalıbı uygulamasına odaklanmak ve daha geniş alandaki işletmeler için uygulanabilir hale getirilmiş etkin bir yöntem bulmaktır. Önümüzdeki uzun yıllar boyunca uygulanabilecek sağlam bir standart grubu yaratarak bu revizyonu uzun ömürlü ve sürekli değişim halinde olan iş dünyasında iş görür hale getirmek amaçlanmıştır.

 

Kimler katılmalı

   Üst ve Orta Kademe Yöneticiler. 

·   Kuruluşunda kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve iyileştirmek isteyen çalışanlar.

·   Kalite konusunda kariyer yapmak isteyen kişiler.

Öğrenim Hedefleri

Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, uygulayacak ve/veya iyileştirecek ISO 9001 katılımcılara; kalite yönetiminin temel prensiplerini, yaklaşımlarını, ilgili terimleri, tanımları ve standartları anlatmak. Anlatımları bazı eklerle desteklemek.

 

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standardının şartlarını açıklamak ve yorumlamak.  Açıklamaları ve yorumları bazı örnekler ile desteklemek.

Eğitim Gündemi

0.Giriş

   0.1. Genel

   0.2. Kalite yönetim prensipleri,

   0.3. Proses yaklaşımı

     · PUKÖ döngüsü

     · Risk temelli düşünce

   0.4. Diğer yönetim sistemi standartları ile ilişkiler

 1.Kapsam

 2.Tarihçe

 3.Terimler ve tanımlar 

 4.Kuruluşun kapsamı

 5.Liderlik

 6.Kalite yönetim sistemi için planlama

 7.Destek

 8.Operasyon

 9.Performans değerlendirme

 10.İyileştirme

 11.EKLER (Örnekler)

   11.1. Korelasyon Matrisi (ISO 9001:2008'e göre ISO 9001:2015)

   11.2. ISO 9000:2015 Kalite Yönetim Prensipleri

   11.3. Yönetim Sistemleri Standartları Listesi

   11.4. ISO 9000:2015 Temel Kavramlar

   11.5. XYZ A.Ş. Hakkında

   11.6. XYZ A.Ş’ nin Prosesleri ve Etkileşimi

   11.7. XYZ A.Ş. Proses Tanımı

   11.8. XYZ A.Ş. Hedefler ve Performans Göstergeleri

   11.9. XYZ A.Ş. Kalite Politikası

   11.10. DOBİ Hiyerarşisi

   11.11. XYZ A.Ş. DFİ (Düzeltici Faaliyet İsteği) Formu

   11.12. ISO 9001:2015 Sürekli İyileştirme Mekanizması

Eğitim Süresi  

Eğitimin süresi 1 gündür.

Design & Programming EkoPC