We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training | Cobit 5 Foundation

Open Training Dates (if any):

Cobit 5 Foundation

COBIT 5   FOUNDATION

Eğitim, güncel sürüm olan COBIT 5 ile ilgili  temel düzeyde bilgi sunmayı hedefler. Eğitimde  ISACA tarafından yayınlanan resmi içerik kullanılmaktadır. Foundation seviyesi eğitim ve sertifika,  aşağıdaki eğitimler için de bir ön koşuldur:

  • COBIT 5 Uygulama eğitimi
  • COBIT 5 Denetçi eğitimi

Eğitmenimiz,  COBIT 5 eğitimleri konusunda APMG tarafından akredite edilmiştir.

Kimler Katılmalı

Bilgi Teknolojileri (BT) denetçileri, BT yöneticileri, BT kalite uzmanları, BT liderleri, BT süreçlerini geliştiren ve BT süreçlerini uygulayan, BT hizmetleri veren kurumlar,  COBIT hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler katılabilir.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı dikkatli bir örnek durum çalışması ve etkileşimli sunumlar kullanılarak COBIT 5 çerçevesinin unsurları tanıtılır. Amacı BT orta ve üst yönetiminde farkındalık yaratmak ve onların kurumsal BT mevcut durumunu değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu eğitimin sonunda COBIT 5 rehberliğinde kurumsal BT yönetişim ve yönetimini anlamak mümkün olacaktır.

Eğitimin Süresi

Eğitimin süresi 3 gündür.

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

 

Eğitimin Ajandası

·         COBIT 5’in geliştirilmesindeki ana unsurlar

·         Kurumları etkileyen BT Yönetimi sorunları

·         BT Yönetişim  prensipleri ve BT Kurumsal Yönetişimine entegrasyonu

·         COBIT 5’in işe olan faydaları

·         COBIT 5 ürün mimarisi

·         Kurumsal BT’nin yönetimi ve yönetişimi için COBIT 5’in kilit prensipleri

·         COBIT 5, tüm kurumun yönetilmesi için BT’nin bütünsel yönetişimini nasıl kullanır

·         COBIT 5 süreçleri ve süreç referans modeli yönetişim ve yönetim prensipleri yaratmada nasıl rehber olur

·         COBIT 5 uygulaması için temel kavramlar

·         Yeni Süreç Değerlendirme modelinin temel prensipleri

·         COBIT 5 rehberi ve ilişkiler

·         Pratik çalışmalar

·         Deneme sınavı

Eğitim Dili

Eğitim dokümantasyonu İngilizce, ancak eğitim dili Türkçe olacaktır.

Sertifikasyon Sınavı

Eğitim katılımcıları COBIT 5 Foundation sertifika sınavına hazırlar. Sınav süresi 50 dakika olup 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşur. 

 

 

 

Design & Programming EkoPC