We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training | Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi

Open Training Dates (if any):

Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi

TANIM VE HEDEFLER

Bu eğitimde Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi çerçevesinin kurulması, işletilmesi ve yönetilmesini sağlamak amacıyla katılımcılara temel ve analiz düzeyinde bilgiler verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcıların eğitimin sonunda öğrendikleri bilgiler eşliğinde, kurumlarında etkin risk yönetim metotlarını uygulayabilecek düzeye gelmeleri beklenmektedir. Eğitim içeriği, ISO27005, ISO31000 Standartlarını ve COBIT’i baz alarak hazırlanmıştır.

KİMLER KATILMALI?

Risk yönetimi alanında görev alan tüm profesyoneller eğitime katılabilir.

GÜNDEM

Amaç ve hedefler Süreç girdi/çıktılarının tanımlanması Risk Yönetimi ile ilgili paydaşlar Risk Yönetim Çerçevesinin kurulması Risk Yönetim Programının kurulması Kurum bağlamanın anlaşılması Risk Yönetim politikasının belirlenmesi Risk tanımlama işlemi BT üzerinde oluşabilecek tehditler ve zafiyetler nelerdir ? Tehdit ve zafiyet kataloglarının incelenmesi Risk tanımlama teknikleri Risk Analizi Metotları (ISO27005 belirlenen metotların incelenmesi) BT varlıkları nelerdir, neden korunmaya ihtiyaçları vardır Risk değerlendirme metotlarına göre BT Varlık değerlerinin belirlenmesi Çeşitli risk analizi metotları hakkında bilgi sunulması Nitelik ve niceliksel analiz yöntemleri Risk Değerlendirme metotları Risk analizi çıktılarına göre, risk yönetim planlarının belirlenmesi Risk kabul kriterlerinin tanımlanması Risk izleme ve gözden geçirme Risk ile ilgili iletişimler Risk yönetimi ile ilgili entegrasyon alanları (Tedarikçi Yönetimi, Proje Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi vs.) Süreç metrikleri Sürecin denetleme alanları ve soruları

EĞİTİM SÜRESİ

Eğitim süresi 2 gündür.

EĞİTİMİN DİLİ

Eğitim dokümantasyonu ve dili türkçedir.

Design & Programming EkoPC