We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training |

Incident/Problem Management

Acknowledgements

Open Training Dates (if any):

Incident/Problem Management

Bilgi Teknolojileri yönetiminde olayların ve problemlerin etkin ve amaca yönelik yönetimi, servis erişilebilirliği ve kalitesi açısından önemlidir. Eğitim ITIL’in operasyon modülünde yer alan olay ve problem yönetimi süreçlerinin tasarımı, işletimi ve iyileştirilmesi teorik bilgilerin ötesinde pratik yaklaşımlar ve deneyimler sunmaktadır.

Kimler Katılmalı

Olay ve/veya problem yönetimi süreçlerinin kurumlara gereksinimini değerlendiren ve bu süreçlerinin tasarımından, işletilmesinden ve yönetilmesinden sorumlu olan kişilerin bu seminere katılması faydalı olacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı, uygulama bakış açısı ile aşağıdaki konuları kapsar:

 • Olay ve problem yönetim süreçleri, amaçları, katkıları ve aktiviteleri hakkında bilgi sunma
 • Olay ve problem yönetimi süreçlerinin tasarımı, yönetimi ve iyileştirilmesi için gerekli yöntemlerin sunumu
 • Uygulamada yaşanacak sıkıntıların üstesinden gelebilmenin yolları
 • Kurumda süreç olgunluğunun artırılmasına yönelik uygulamalar hakkında fikir verme
 • Eğitimin Süresi

  Eğitimin süresi 2 gündür.

  Ön Koşullar

  Eğitime katılım konusunda bir ön koşul olmayıp ITIL® Temel Bilgiler (Foundation) eğitiminin alınmış olması avantajlı olacaktır.

  Eğitimin Ajandası

 • ITIL’e genel bir bakış
 • Olay ve problem yönetimi süreçlerinin
  • Amaçları, temel yapıları ve kavramları
  • Süreç akışları ve aktiviteleri
  • Kazanımlar, zorluklar ve maliyetler
 • Süreç tasarımının temel adımları nelerdir?
 • Etki, aciliyet ve öncelik tanımlaması nasıl yapılmalı?
 • Fonksiyonel ve hiyerarşik eskalasyon tanımları nasıl yapılır?
 • Verimli bir işletim için bilinen hata veri tabanının rolü nedir?
 • Uygulamada karşılaşılabilen zorluklar ve bunların üstesinden nasıl gelinir?
 • Başarılı bir uygulamanın püf noktaları nelerdir?
 • Diğer süreçlerle olan entegrasyon nasıl sağlanmalı?
 • Raporlar, süreç performans kriterleri
 • Süreç uygulaması proje adımları
 • Rol ve sorumluluklar nelerdir ?
 • Pratik uygulamalar
 • Design & Programming EkoPC