We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training | Kurumsal Karne (KK) sistemi ile Performans Değerlendirme

Open Training Dates (if any):

Kurumsal Karne (KK) sistemi ile Performans Değerlendirme


Son 75 yılın en önemli yönetim araçlarından biri olarak nitelendirilen (Harvard Business Review) Balanced Scorecard yaklaşımı, 1993 yılından sonra en önemli yönetim araçlarından birisi haline gelmiş ve Fortune 500 şirketlerinin % 80’inde ve diğer pek çok kuruluşta uygulamaya alınmıştır. Bu eğitimin amacı, katılımcılara Balanced Scorecard (Kurumsal Karne) yaklaşımını tanıtmak ve örnek şirket uygulamalarını açıklamaktır.
Design & Programming EkoPC