We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training | Proje Yönetim ve Metodolojleri

Open Training Dates (if any):

Proje Yönetim ve Metodolojleri

Proje Yönetımi ve Metodolojileri Eğitimi

 

Proje Yönetimi ve Metodolojileri eğitimi, proje hedeflerinin, kapsam, zaman ve bütçe gibi

proje kısıtlarının etkin yönetilmesi ile gerçekleşmesini sağlamak, proje risklerinin önceden

görüp, projeye etkisini azaltmak, proje değişimlerini zamanında yönetmek ve güncel proje yönetim metodolojilerinin firma içinde  uygulanmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Başarı Proje yönetimi için temel şartlar ;

1-Proje Hedeflerinin doğru belirlenmesi ve izlenmesi

2-Kapsamın gerçekçi, proje hedefleri ve çıktıları ile uyumlu olması ve doğru yönetilmesi

3-Iş kırılım yapısı ve Proje zaman çizelgesinin doğru tespit edilmesi ve yönetimi

4-Proje paydaşları ile etkin bilgi paylaşımının olması, Paydaşların projeye erken dahil edilmesi

5-Projeye dahil olan kaynakların doğru tespit edilmesi, yönetilmesi ve  Ekibinin etkin performansı

6-Proje risklerinin zamanında tespit edilip gereken önlemlerin alınması

Eğitim süresince başarılı proje yönetimi için olmazsa olmaz prensipler ve süreçler katılımcılara aktarılacaktır.

 

Kimler Katılmalı 

Proje Yönetim Ofisi (PYO), Proje Yöneticileri (PY) ve Teknoloji Koordinatörleri (TK), Proje Yönetim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Takım Liderleri, Takım Üyeleri, İş Analistleri ve Proje Üyeleri.

 

Eğitimin Amacı 

Eğitimin amacı aşağıdaki başlıklarda toplanabilir:

  Temel Proje Yönetim Süreçlerinin tanıtımı ve en iyi uygulama örnekleri ile açıklanması

  Tüm süreçlerin etkin kontrolü ve takibinin sağlanması

  Gerçekçi proje planları oluşturulması

  Paydaşlar arası etkin iletişim ve takım oluşturma

  Projelerin planlara uygun olarak yürütmesi ve etkin raporlaması

  Proje risklerini değerlendirilmesi, problemler oluşmadan önlenmesi

  Proje değişikliklerini yönetmesi

  Proje kısıtlarının (kapsam, zaman ve bütçe) optimum yönetilmesinin sağlanması

  Projelerin öngörülen kapsam ve kalitede proje teslimatının yapılması

 

 

Eğitimin Süresi 

Eğitimin süresi 2 gündür.

Design & Programming EkoPC