We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training | PMI Standartlarıyla Proje Yönetimi

Open Training Dates (if any):

PMI Standartlarıyla Proje Yönetimi

Eğitimin Tanımı

Proje yönetiminin her alanındaki tekniklerin öğretilmesini ve proje yöneticilerinin geliştirilmesini hedeflenmektedir.. Katılımcılar eğitimin sonunda projelerin tüm aşamalarında (zaman, maliyet, kalite, insan kaynağı, müşteri memnuniyeti, risk, v.b.) yönetim için gerekli tekniklerin planlanma ve kontrol etme yöntemlerini öğrenmiş olacaklardır.

Kimler Katılmalı

Her sektörde çalışan proje paydaşları, Proje Yönetimi konusunda bilgi edinmek isteyenler, ve profesyonel anlamda Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler için kurs uygundur.

Eğitimin Amacı

Proje yönetimi süreçlerinin proje yaşam döngüsü boyunca PMI metodolojisine uygun olarak nasıl yürütüleceğinin öğrenilmesidir. Eğitim esnasında anlatılan teorik bilgiler, katılımcıların da dâhil edildiği pratik uygulamalar ile kullanılabilir bilgi haline getirilmektedir. Eğitim aynı zamanda, PMP Sertifikası almak isteyen ancak PMI metodolojilerine yabancı olan katılımcılar için ön hazırlık niteliğindedir.

Eğitim Süresi

3 gün.

Eğitimin Ajandası

Eğitimin Ajandası aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

 • Proje yönetimi çerçevesinin oluşturulması, proje, program ve günlük iş (operasyon) kavramlarının anlamları,
 • Proje yöneticisinin ve ekiplerinin rol ve sorumlulukları,
 • Proje başarısını etkileyen temel faktörler, (Kapsam, zaman, maliyet ve kalite kısıtları),
 • Proje yönetim süreçleri ve proje bilgi alanları,
 • Proje hedeflerinin doğru belirlenmesi ve zamanı en iyi şekilde kullanacak şekilde önceliklendirilmesi,
 • Projenin başlatılması, planlanması ve proje faaliyetlerinin bütünlük içerisinde koordineli olarak yürütülmesi,
 • Projedeki değişikliklerin kontrol altına alınması ve yönetilmesi,
 • Proje kapsamının, proje amaçları ve paydaş beklentileri doğrultusunda eksiksiz olarak tanımlanması, iş kırılım yapısının oluşturulması ve iş paketlerinin belirlenmesi,
 • İş paketlerinin ortaya çıkartılabilmesi için gereken aktivitelerin tespit edilmesi, sıralanması, her bir aktivite için kaynak ve zaman tahminlerinin yapılması,
 • Proje kritik yolunun bulunması ve kritik yol analizi,
 • Proje zaman çizelgesinin oluşturulması ve kontrolü,
 • Proje kapsamına, kaynak ve zaman ihtiyaçlarına uygun olarak proje bütçesinin oluşturulması, optimum bütçe/zaman aralığının bulunması,
 • Kazanılmış değer analizi ile projenin takibi, performans değerlerinin tespit edilmesi, proje öngörü değerlerinin hesaplanması,
 • Doğru bir kalite planı yaparak, müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde ürün/hizmet geliştirmeyi,
 • Projenin insan kaynakları planını yaparak, doğru proje takımının oluşturulması ve geliştirilmesi,
 • Proje ekibinin iletişiminin planlanmasını ve yönetilmesi,
 • Proje paydaşlarının belirlenerek, proje katkılarını en üst seviyede tutmayı,
 • Tedarik planını oluşturarak, satınalmaların yönetilmesini,
 • Proje risklerinin tespit edilmesi, önceliklendirilmesi ve risk karşılama planlarının oluşturulmasını, takibini ve tekrar değerlendirilmesini,
 • Eğitim Dili

  Eğitim dokümantasyonu ve dili Turkçedir.

  Design & Programming EkoPC