We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training | Management of IT Projects

Open Training Dates (if any):

Management of IT Projects

BT projeleri çok yönlü, kompleks ve değişime açık projelerdir. Bu tip projeleri başarıyla yönlendirmek, iyi bir proje ekibi ve etkin proje yönetim-kontrol mekanizması gerektirir. BT projelerinin yönetimi eğitimi, organizasyonunuzun proje hedefleri için ihtiyaç duyulan araçların ve planların oluşturulmasını, etkin takımların kurulmasını ve yönetilmesini sağlar. Eğitimde sunulan teorik bilgilerin yanında bir dizi pratik çalışmalarla katılımcıların gerekli yetkinliklerle donatılması sağlanır.

Kimler Katılmalı

Proje Yönetim Ofisi (PYO), Proje Yöneticileri (PY) ve Teknoloji Koordinatörleri (TK), Proje Yönetim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Takım Liderleri, Takım Üyeleri, İş Analistleri ve Proje Üyeleri.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı aşağıdaki başlıklarda toplanabilir:

 • Organizasyonun stratejik hedefleriyle uyumlu yazılım projeleri geliştirmek
 • Gerçekçi proje planları oluşturmak
 • Motivasyonu yüksek, etkin ve işleri üstlenmiş takımlar oluşturmak
 • Projeleri planlara uygun olarak yürütmek ve raporlamak
 • Projenin risklerini değerlendirmek, problemler oluşmadan baş edebilmek
 • Proje değişikliklerini yönetmek
 • Eğitimin Süresi

  Eğitimin süresi 2 gündür.

  Ön Koşullar

  Eğitime katılım için herhangi bir ön koşul mevcut değildir.

  Eğitimin Ajandası

 • Proje başlangıç fazı çalışmaları
 • Proje amaçları
  • Başarının tarifini yapmak
  • Takım başarısını görünür kılmak
  • Paydaşların güvenini kazanmak
  • Fonksiyonları, zaman, maliyet ve kaliteyi optimize etmek
  • Endüstri standartlarını incelemek : PMI®, PRINCE2®
 • Proje paydaşlarının gereksinimlerini aksiyonlara çevirmek
 • Proje planının içeriğini yapılandırmak
  • Yukarıdan aşağıya tahminleme yapmak
  • WBS kullanarak fazlandırmak ve görevleri tanımlamak
  • Aşağıdan yukarı tahminlemeyi hesaplamak
  • Ardışık görevleri aktivite network diagramında yerleştirmek
  • Kaynak ihtiyaçlarını oluşturmak (doğru kaynakları almak)
  • Planına uygun kaynak ihtiyaçlarını tanımlamak
  • İşi etkin olarak delege etmek
 • Proje planını gerçek hayatta kontrol etmek
  • Planı test etmek
  • Proje risk yönetimini değerlendirmek
  • Planlamaya takımı dahil etmek
  • Plana olan güveni tesis etmek
 • Projeyi uygulama - Proje yönetim süreçleri üzerine odaklanmak
  • Teoriyi pratiğe geçirmek
  • Erken uyarı sinyalleri
  • İletişimi yönetmek ve takım sorumluluklarını dağıtmak
  • Gün ve gün izleme ve yönetim
  • Kilometre taşlarıyla ilerlemeyi ölçmek
  • Hata tespiti ve koruma
 • Başarılı takımlar kurmak
  • Takımları işbirliği için bir araya getirmek
  • Katılımdan emin olmak
  • Takım üyelerine güç vermek
  • Hesap verilebilirliği sağlamak
  • Sorumluluk almak
 • Uygulama zorluklarının üstesinden gelme - İzleme ve kontrol
 • Değişiklik kontrol süreci
 • Risk kontrol süreci
  • Proje risklerini analiz etmek
  • Risk profilini değiştirmek
  • Beklenmeyen durumu planlamak
 • Proje kapatma
  • Alınan dersler ve deneyimler
  • Proje yönetim becerilerini keskinleştirmek
  • Organizasyon süreçlerini sürekli geliştirmek
 • Eğitimin Dili

  Eğitim dokümantasyonu ve dili Türkçe'dir.

  Design & Programming EkoPC