We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training | Process Management Training

Acknowledgements

Open Training Dates (if any):

Process Management Training

Süreç yönetimi, kurumların iş yapış biçimlerini ve yönetim metodolojilerini ortaya koymakla kalmaz, kurumların yönetim modellerini oluşturmak, geleceği planlamak ve sonuç olarak kurumu geleceğe taşımak adına önemli getiriler sağlar.

Süreçler kurumsal stratejilere ve iş hedeflerine odaklanılmasını sağlar. İş yapış şekillerinin kişisel inisiyatiften çok tekrarlanabilir, belirli bir standart çerçevesinde ve ölçülebilir olarak sunulmasını sağlar. Tanımlanamayan kontrol edilemez, kontrol edilemeyenin de yönetilemez olduğu unutulmamalıdır.

Kimler Katılmalı

Her sektörden, süreç yönetim disiplinlerini uygulayan ya da uygulamaya başlamayı planlayan yöneticiler, uzmanlar, takım liderleri

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı aşağıdaki başlıklardan oluşur:

 • Süreç yönetim temel ilke ve kavramlarını anlamak ve uygulamak
 • Süreçleri tanımlamak ve kurumsal süreç haritasını oluşturmak
 • Süreçlerin modellenmesi konusunda yaklaşım geliştirmek
 • Performans ölçüm metriklerini ve performans kriterlerini belirlemek
 • Süreç iyileştirme disiplinini kurmak ve süreçlerin etkin olarak yönetilmesini sağlamak
 • Süreçlerle ilgili rol ve sorumlulukları tanımlamak
 • Eğitimin Süresi

  Eğitimin süresi 2 gündür.

  Ön Koşullar

  Eğitime katılım için herhangi bir ön koşul mevcut değildir.

  Eğitimin Ajandası

 • Süreç yönetimi ile ilgili tanımlar, kavramlar ve prensipler
 • Süreç tanımlama, süreç hiyerarşisi oluşturma
 • Süreç modelleme teknikleri
  • Süreç hedeflerinin tanımlanması
  • Aktivitelerin tanımlanması
  • Süreç akış diyagramları
  • RACI tabloları
  • Rol ve sorumluluklar
  • ITIL® ve performans kriterlerinin tanımlanması
 • Süreç dokümantasyon standartlarının oluşturulması (süreç, prosedür ve talimat dokümantasyonları)
 • Süreç iyileştirme sistematiğinin oluşturulması
 • Süreç yönetiminin kritik başarı faktörleri
 • Süreçlerin kurum kültürüne entegrasyonu nasıl sağlanır?
 • Pratik uygulamalar
 • Eğitimin Dili

  Eğitim dokümantasyonu ve dili Türkçedir.

  Design & Programming EkoPC