We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training | Information Security Management Application

Open Training Dates (if any):

Information Security Management Application

Bu eğitim ISO27001: 2013 standardında tanımlı şekliyle Bilgi güvenliği yönetim sisteminin (BGYS) uygulanması ve yönetilmesi konusunda katılımcılara bilgi verir. Aynı zamanda bu eğitimde ISO 27002’de yer alan 11 alandaki bilgi güvenliği kontrollerini ve ISO 27003’deki uygulama rehberi, 27004’deki ölçüm ve 27005’deki risk risk yönetimi konuları açıklanır.

Kimler Katılmalı

 • Bilgi güvenliği takımı
 • BGYS’nin ana süreçleri hakkında kapsamlı bilgi edinmek isteyen BT profesyonelleri
 • ISO27001 standardının uygulamasında çalışan personel
 • BGYS’nin operasyonunda yer alan teknisyenler
 • >Denetçiler
 • Risk yönetimi ve kurumsal BT yönetişimi konusunda söz sahibi yöneticiler
 • Eğitimin Amacı

 • ISO 270001 ile uyumlu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamalarının anlaşılması
 • Etkili bir Bilgi Güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve yönetilmesi için gerekli kavram, yaklaşım, standart, metod ve tekniklerin anlaşılması
 • Risk Yönetimi ve kontrolleri de dahil olmak üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ilgili unsurlarının anlaşılması
 • ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, yönetilmesi ve sürdürülmesi için gerekli yetkinliklerin edinilmesi
 • Bilgi Güvenliği konusunda en iyi uygulamaların hayata geçirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
 • Eğitimin Süresi

  Eğitimin süresi 3 gündür.

  Ön Koşullar

  Eğitime katılım için herhangi bir ön koşul mevcut değildir.

  Eğitim Yaklaşımı

  Bu eğitimde hem teorik ve hem de pratik yaklaşımlar mevcuttur

 • Gerçek durum bazlı örnekler
 • Sertifika sınavı hazırlığı için örnekler
 • Pratik uygulamalardan faydalanabilmek için katılımcı sayısı limitlidir.

  Eğitimin Ajandası

 • ISO 27000 ailesi standartlarının tanıtımı
 • Yönetim Sistemi ve süreç yaklaşımının açıklanması
 • Bilgi Güvenliği temel prensipleri
 • ISO27001 genel isterlerin tanıtımı
 • Mevcut Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin fazlarının belirlenmesi
 • BGYS’nin iyileştirilmesi
 • ISO27001 denetiminin gerçekleştirilmesi
 • Bilgi güvenliği kontrollerinin tasarımı ve prensipler
 • Bilgi güvenliği kontrol ortamının dokümantasyonu
 • Bilgi güvenliği kontrollerinin izlenmesi ve gözden geçirilmesi
 • ISO27002 baz alınaarak yapılan uygulama örenekleri
 • Sınav ve Sertifikasyon

  ISO27001 Foundation sertika sınavı PECB tarafından akredite edilmiştir. Şu alanları kapsar :

 • Alan 1 : Bilgi güvenliği ana prensipler ve kavramlar
 • Alan 2 : Bilgi güvenliği yönetim sistemi
 • ISO 27001 Temelleri sertifikası sınavı başarı ile geçenlere verilecektir

  Eğitimin Dili

  Eğitim dokümantasyonu İngilizce ve dili Türkçe'dir.

  Design & Programming EkoPC