We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training | COBIT 4.1 Foundation

Open Training Dates (if any):

COBIT 4.1 Foundation

ISACA COBIT® (Control Objectives for Information and related Technologies) 4.1 temel eğitimi, içeriği ISACA tarafından belirlenmiş standart bir eğitim olup Bilgi Teknolojileri (BT) yönetişim çerçevesi olan COBIT’in prensiplerini tanıtırken hayata nasıl geçirileceği konusunu da ele alır.

Eğitimde BT Yönetişim ve kontrol çerçevesine duyulan gereksinimler vurgulanırken COBIT’in bu gereksinimleri nasıl adreslediği ele alınır.

Eğitim aynı zamanda, katılımcıları isteğe bağlı olarak girilen COBIT Foundation sınavına da hazırlar. Eğitimin içeriği ISACA’nın hazırladığı müfredata uygundur.

COBIT Foundation eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • BT kontrol çerçevesine duyulan gereksinimler ve COBIT’in bunları nasıl adreslediği
 • Bilişim yönetişim prensipleri ve bunların COBIT tarafından nasıl desteklendiği
 • COBIT çerçevesinin bileşenleri ve COBIT’in pratikle nasıl uygulandığı
 • Kimler Katılmalı

  Bilgi Teknolojileri (BT) denetçileri, BT yöneticileri, BT kalite uzmanları, BT liderleri, BT süreçlerini geliştiren ve BT süreçlerini uygulayan, BT hizmetleri veren kurumlar, COBIT hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler katılabilir.

  Eğitimin Amacı

  Eğitim, katılımcılara Bilgi Teknolojileri organizasyonlarının iş birimleri ile kuracakları sağlıklı bir yönetişim yapısı için COBIT’i nasıl kullanılabilecekleri konusunda bilgi sağlamayı hedeflemektedir.

  Ön Koşullar

  Eğitime katılım için bir ön koşul bulunmayıp, katılımcıların Bilgi Teknolojileri organizasyonlarında 3-5 yıllık deneyimleri olmaları uygun olacaktır.

  Eğitimin Ajandası

 • Bilişim Yönetişimi nedir ? BT Yönetimi ile farklılıkları nedir ?
 • Bilişim Yönetişim çerçeveleri ve standartları birbirini nasıl bütünler?
 • Bilişim Yönetişim ve kontrol çerçevesine duyulan gereksinimler
 • Bilişim Yönetişim prensipleri
 • COBIT Nedir ? COBIT Yapısının tanıtılması
 • Val-IT ile ilgili kavramlar
 • COBIT terminolojisi
 • Kontrol Hedefleri ve Kontrol Pratikleri nedir ve nasıl kullanılır?
 • COBIT’te yer alan yönetim rehberi (Management Guideline) nedir ?
 • Olgunluk Modeli, Hedefler ve Performans kriterleri arasındaki ilişkiler
 • COBIT denetimlerde nasıl kullanılır? (IT Assurance Guilde)
 • COBIT pratikte nasıl uygulanır?
 • ITGI tarafından sunulan ilgili ürünler ve destekler
 • Grup çalışmaları
 • Deneme sınavı
 • Eğitimin Dili

  Eğitim dokümantasyonu İngilizce, ancak eğitim dili Türkçe olacaktır.

  Eğitimin Süresi

  Eğitim süresi 2 gündür. 
  Design & Programming EkoPC