We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training | IT Governance for Business Units

Open Training Dates (if any):

IT Governance for Business Units

BT Yönetişimi, kurumsal yönetişiminin ayrılmaz bir parçasıdır. BT’nin kurum hedeflerine uygun olarak yönetimi için iş birimlerinin de yükümlülüklerinin, sorumluluklarının tanımlı olması ve kararların, aktivitelerin bu doğrultuda yürütülmesi çok önemlidir. Ne yazık ki çoğu kurumda iş birimlerinin bu konudaki farkındalıklarının çok düşük olduğunu görüyoruz. Eğitim özellikle iş birimlerindeki liderlere ve yöneticilere yönelik hazırlanmıştır. Eğitim iş fonksiyonlarında BT yönetişimi kavramı ve bunu destekleyen COBIT yapısı ile farkındalığın artırılmasını hedefler.

Kimler Katılmalı

Özellikle BT fonksiyonları ile yoğun olarak çalışan iş birimleri liderleri, yöneticileri

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı iş birimlerinde BT yönetişimi konusunda farkındalık yaratırken ve bu amaçla kullanılan COBIT çerçevesi ile ilgili temel düzeyde bilgi sunmayı hedefler.

Eğitimin Süresi

Eğitimin süresi 1 gündür.

Ön Koşullar

Eğitime katılım için herhangi bir ön koşul mevcut değildir.

Eğitimin Ajandası

 • Kurumsal Yönetişim ve BT Yönetişimi nedir?
 • Bilişim Yönetişim ve kontrol çerçevesine duyulan gereksinimler
 • Sağlıklı bir BT Yönetişimi için iş birimlerinin katılımı neden önemlidir ?
 • Bilişim Yönetişim prensipleri
 • COBIT Nedir? COBIT Yapısının tanıtılması
 • İş birimlerinin BT yönetişimdeki rolü ne olmalıdır?
 • Örnek süreçler üzerinden BT ve İş birimlerinin ortak çalışma yollarının tanımlanması
 • Eğitimin Dili

  Eğitim dokümantasyonu ve dili Türkçedir.

  Design & Programming EkoPC