We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training | COBIT 5 Awareness

Open Training Dates (if any):

COBIT 5 Awareness

Eğitim, ISACA tarafından 2012’de yayınlanan en güncel sürüm olan COBIT 5 ile ilgili farkındalık düzeyinde bilgi sağlamayı hedefler. Eğitmenimiz, COBIT 5 eğitimleri konusunda APMG tarafından akredite edilmiştir. Bu eğitimin katılımcıları, sonraki COBIT 5 eğitimlerine katılıp katılmama konusunda karar alabilirler.

Kimler Katılmalı

Bilgi Teknolojileri (BT) denetçileri, BT yöneticileri, BT kalite uzmanları, BT liderleri, BT süreçlerini geliştiren ve BT süreçlerini uygulayan, BT hizmetleri veren kurumlar, COBIT hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler katılabilir.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı BT yönetişimi ve çerçevesine duyulan gereksinimi vurgularken COBIT 5’i temel yapısını tanıtmayı hedefler. Eğitim aynı zamanda COBIT’in diğer çerçeve ve standartlarla (ISO/IEC 27002, ITIL vs.) ilişkisi hakkında bilgi sunar.

Eğitimin Süresi

Eğitimin süresi 1 gündür.

Ön Koşullar

Eğitime katılım için herhangi bir ön koşul mevcut değildir.

Eğitimin Ajandası

 • COBIT 5’in geliştirilmesindeki ana unsurlar
 • BT Yönetişim prensipleri ve BT Kurumsal Yönetişimine entegrasyonu
 • COBIT 5 ve diğer çerçeveler/standartlar arasındaki ilişkiler
 • COBIT 5 ürün mimarisi
 • Kurumsal BT’nin yönetimi ve yönetişimi için COBIT 5’in kilit prensipleri
 • COBIT 5 süreçleri ve süreç referans modeli yönetişim ve yönetim prensipleri yaratmada nasıl rehber olur
 • COBIT 5 uygulaması için temel kavramlar
 • Yeni Süreç Değerlendirme modelinin temel prensipleri
 • Eğitimin Dili

  Eğitim dokümantasyonu İngilizce, ancak eğitim dili Türkçe olacaktır.

  Design & Programming EkoPC