We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training |

ITIL Awareness 

Acknowledgements

Open Training Dates (if any):

ITIL Awareness 

Yöneticilerin zamanları kısıtlıdır ve onlara kısıtlı zamanda, kendilerine gerekli bilgi sunulmalıdır.

Bu bakış açısı ile özellikle yöneticiler için tasarlanmış bu eğitim ITIL® ile ilgili genel bir bakış sağlamanın yanında ITIL’in kurumlara getireceği kazanım, uygulamada yaşanan zorluklar, kurumun projelendirme ve uygulamada harcayacağı kaynaklar konusunda bilgi sunmaktadır. Eğitim ITIL® modülleri ve kritik süreçleri hakkında tanıtım seviyesinde bilgi sunmaktadır. Ayrıca bu eğitim sonrası, ITIL® Temel (Foundation) eğitimine katılım konusunda karar verilebilir.

Eğitim, herhangi bir ITIL® uygulama projesini desteklemek amacıyla yönetim kademesinde farkındalık yaratmak için de kullanılabilir.

Kimler Katılmalı

BT Organizasyonların yönetiminde rol alan direktörler, CTO, CIO, Program ve Proje Direktörleri

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı ITIL’in temel yapısı ve önemli süreçleri hakkında bilgi sunarken, uygulama aşamaları, zorlukları ve bu zorlukların nasıl üstesinden gelinebileceği konusunda farkındalık yaratmaktır.

Eğitimin Süresi

Eğitimin süresi 1 gündür.

Ön Koşullar

Eğitim için herhangi bir ön koşul söz konusu değildir.

Eğitimin Ajandası

Eğitim ajandası gereksinimlere göre şekillendirilebilir. Tipik bir ajanda aşağıdaki başlıkları içerir.

  • Servis ve Servis Yönetimi kavramları
  • Servis Strateji, Servis Tasarım, Servis İşletim ve Sürekli Servis İşletim modülleri ve süreçlerine genel bakış
  • Kazanımlar, uygulamada yaşanan zorluklar ve ilgili maliyet kalemleri
  • ITIL’in diğer yönetim, yönetişim yapıları ile ilişkisi (COBIT, ISO27001, ISO20000 vs.)
  • Sektörel trendler
  • Servis yönetim başarısı için yönetim sorumlulukları
  • Uygulama aşamaları ve harcanacak kaynaklar
  • Tipik bir uygulama yol haritası
  • Kurum kültürünün şekillenmesi
  • Design & Programming EkoPC