We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Training |

Service Catalogue

Acknowledgements

Open Training Dates (if any):

Service Catalogue

Servis Kataloğu, Bilgi Teknolojileri yönetiminin merkezinde yer alan önemli yapılardan biridir. Servis kataloğu kurumdaki kültürel değişimi desteklerken aynı zamanda da müşteri ilişkilerinin temelini yaratmaktadır. Eğitim Bilgi Teknolojileri servis kataloğunun planlanması, tanımlanması, yönetilmesi ve konumlandırılması ile ilgili pratik, yapısal ve kendini kanıtlamış yaklaşımlar sunar. Eğitimde ITIL’in Servis Tasarım modülünde yer alan Servis Kataloğu Yönetimini referans almakla birlikte teorik yaklaşımın çok ötesine geçmektedir.

Kimler Katılmalı

Eğitim, Servis kataloğu ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyen ve/veya kataloğun tanımlanması, yönetilmesi konusunda görev alan kişiler için uygundur.

Eğitimin Amacı

Eğitim aşağıdaki sorulara cevap vermeyi hedefler:

 • BT Servisleri nasıl tanımlanır?
 • Servis kataloğu çeşitleri nelerdir?
 • Servis kataloğunun başlıkları ve içerikleri neler olabilir ?
 • Servis kataloğu yönetimi ne demek?
 • Kataloğun BT için stratejik bir varlık olması nasıl sağlanır?
 • Ön koşullar neler?
 • Eğitimin Süresi

  Eğitimin süresi 1 gündür.

  Ön Koşullar

  Eğitime katılım konusunda bir ön koşul olmayıp ITIL® Temel Bilgiler (Foundation) eğitiminin alınmış olması avantajlı olacaktır.

  Eğitimin Ajandası

 • ITIL’e genel bir bakış
 • Amaç, kapsam, politikalar
 • BT Servis kavramı ve tanımlama ile ilgili yaklaşımlar
 • Servis kataloğu çeşitleri ve bunların hedef kitleleri
 • Servis Kataloğunun başlıkları ve içerikleri
 • Servis yapılarının diğer süreçlerle olan entegrasyonları (Maliyet yönetimi, servis seviyesi yönetimi, değişiklik yönetimi vs.)
 • Servis modelinin servis yönetimindeki yeri
 • Servis kataloğu yönetiminin temel aktiviteleri ve çıktıları
 • Rol ve sorumluluklar
 • İş birimleri ile olan entegrasyonlar
 • Servis Kataloğu yönetimi için aksiyon planı
 • Materyaller

  Seminer dili ve materyalleri Türkçedir.

  Design & Programming EkoPC